ضدیخ بتن - راشین ساز ایستا - Rashinsazista - UNREGISTERED VERSION

Search
Go to content

Main menu

ضدیخ بتن

   
استفاده از ضد يخ بتن با تشديد حرارتزايي كمك به تسريع واكنش هيدراسيون و بالارفتن دماي بتن مي كند بدين ترتيب پس از افزودن ضديخ در زمان بتن ريزي دماي هيچ قسمت از بتن نبايد از 5+ درجه سانتيگراد كمتر گردد . زيرا در چنين حالتي واكنش هيدراسيون متوقف ميگردد.توجه داشته باشيد اگر دماي بتن از 5 درجه سانتيگراد كمتر شد، مشخص كننده كم بودن ميزان مصرف ضد يخ مي باشد.

مشخصات فيزيكي و شيميائي:
حالت فيزيكي : مايع
رنگ : زرد شفاف
وزن مخصوص : 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب
(BS 5075)يون كلر : ندارد
قابليت انحلال : در آب
7 :PH

ملاحظات:
مدت نگهداري : يك سال در بسته بندي اوليه
شرايط نگهداري : دور از تابش مستقيم و طولاني نور خورشيد و در دماي15-25 درجه سانتي گراد.
نوع بسته بندي : گالن 24 كيلوگرمي

نكات ايمني:
1 - در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودني حتماً با دفتر فني شركت تماس حاصل فرماييد.
2 - درصورت برخورد اين ماده با چشم فوراً به مدت 2 دقيقه چشم خود را در آب باز و بسته كنيد.
3 - غير قابل اشتعال است.

ضدیخ بتن

هيدراسيون سيمان واكنشي گرمازا است كه در دماي بين 10 الي 25 درجه سانتيگراد، در مدت 28 روز انجام ميپذيرد . از سوي ديگر گيرش اوليه بتن در دماي 20 درجه سانتيگراد حدود 12 ساعت به طول ميانجامد. بدين ترتيب براي جلوگيري از يخ زدن بتن درهواي سرد مي بايست زمان گيرش اوليه را از 12 ساعت به حدود 4 الي 5 ساعت كاهش دهيم كه اين كار توسط ضد يخ بتن كه نوعي شتاب دهنده واكنش سيمان و آب است، انجام مي پذيرد .
با استانداردهای زیر مطابقت دارد :
BS EN 480-2, ACI 306 R,ASTM C494 type C
BS 5075 , ISIRI 2930, ASTM C827

خواص واثرات:
1-تشديد حرارت زائي بتن .
2- افزايش سرعت هيدراسيون .
3-كاهش نقطه انجماد بتن .
4-تسريع زمان گيرش اوليه .
5-سازگاري با انواع سيمانهاي پرتلند.

موارد كاربرد:
1-بتن ريزي در هواي سرد ويخبندان .
2-امكان بتن ريزي در محدوده دماي 5+ الي 15- درجه سانتيگراد
3-انجام كارهاي ترميمي و ساخت ملات در هواي سرد ويخبندان.
ميزان مصرف:
براي مشخص گشتن ميزان مصرف به جدول مقابل دقت بفرمائيد.
توجه: معادل وزني ضد يخ بتن مصرفي را از آب اختلاط كسر بفرماييد. در اين شرايط بدون ايجاد تغييرات در اسلامپ (رواني) بتنريزي تداوم يافته و هيچگونه افت مقاومتي بروز نميكند.
روش مصرف:
هنگام بتن ريزي در هواي سرد به نكات زير توجه بفرماييد.
1-سطح قالبها و آرماتورها را از آب و برف و يخ بزدائيد .
2-در صورت امكان آنها را گرم نمائيد تا دماي آنها به بيش از 5 درجه سانتيگراد برسد .
3-دماي بتن از محدوده 6 درجه سانتيگراد كاهش پيدا نكند.
4-در صورت امكان با پوشش مناسب حرارت بتن را حفظ نمائيد.
5- در صورت يخ زدن در دماهاي خيلي پائين آنها را در محيط گرم قرار بدهيد تا يخ آن باز شود و از حرارت دادن آن جداً خودداري بفرمائيد.
6-هنگام ساخت بتن بهتر است ضد يخ را با آب مصرفي مخلوط و سپس به اجزاء خشك اضافه بنماييم .
7-در صورت استفاده از بتن آماده ضد يخ مصرفي را به داخل تراك ريخته و پس از اختلاط كامل بتن ريزي را آغاز كنيم.
8-در صورت لزوم مي توان مصالح به ويژه آب مصرفي را گرم نمود و با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دماي بتن تازه ريخته شده جلوگيري بهعمل آورد .

Back to content | Back to main menu